Csillagösvény Cserkészcsapat

1426.

Bemutat-
kozunk

Csapat-
történelem
nagyon Raj őrseink Junior Krónika és
képtár
Alapít-
ványunk
Cserkész-
dolgok
Esemény-
naptár
Elérhetősé-
geink
 

Csillagösvény… Miért is?

„Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.” (Fil 2,15) Ezt írja Szent Pál a Filippieknek, de írja nekünk is. Mert e világ csillagaivá kell válnunk! Miként a sötét égboltot ragyogó fényessé teszik a csillagok, úgy szeretnénk mi is világosságot, örömet, békét és igazságot hozni és adni a bennünket körülvevő embereknek. Zúgolódás és huzavona nélkül, mert „A cserkész híven teljesíti kötelességét, melyekkel Istennek, Hazájának és embertársaink tartozik.” A világban ma sok gonoszsággal és romlottsággal találkozunk. De Te lehetsz más ember: kifogástalan és tiszta! Csapatunk tagjai arra hivatottak, hogy egyesével csillagok (a kiscserkészek csillagocskák) legyenek, együtt pedig csillagösvényt alkossanak, mely nem máshová, mint az Örök Világosság Országába vezet!

A Csillagösvény a magyar mondavilágban a Hadak Útja, vagyis a Tejút. Ezen az égi úton érkezett vissza a „magas mennyországból” Csaba királyfi és a hun vitézek a székelyek megsegítésére, elűzve azok ellenségeit.

A Tejút a mi galaxisotthonunk, az a csillagváros, melynek 200-400 milliárd csillaga közül az egyik a mi a Napunk. A Tejút korong alakú, melynek belsejében található a Naprendszer. Amikor felnézünk az égre, a korongot oldalról látjuk, ez az a fehér sáv, amely keresztülhúzódik az égboltozaton, s amelynek látványából született mind a Tejút, mind pedig a Csillagösvény elnevezés.

Csillagvárosunknak négy spirálalakban elhelyezkedő karja van. Döntő többségben e karokban zajlik a csillagok kialakulása. Ugyanígy szeretnénk, ha csapatunk tagjainak, vezetőinek karjában újabb és újabb csillagocskák és csillagok, vagyis hiteles cserkészek növekednének.

A Csillagösvény Cserkészcsapat hivatalos csúcscsokoládéja a Milky Way.

Csapatunk csatakiáltása: „Csillagösvény! Cserkészcsapat! Csillagösvény! Cserkészcsapat! Csillagösvény! Mi vagyunk! Mi vagyunk! Mi vagyunk!”