A cserkészfogadalom

Én (NÉV) fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak, és Embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom.